Velkommen

Akademisk Skytteforening Aarhus er en meget gammel og traditionsrig skytteforening. Vi har åbent for skydning næsten hver tirsdag året rundt i vores lokaler i Åbyhøj. Se vores kalender for særlige arrangementer. Ud over normal skydning for vores medlemmer arrangerer vi også gæstearrangementer f.eks. firmature og polterabend.

medlem.png       gaest.png

Nyheder

Generalforsamling 2023

Indlæg af admin den 26. februar, 2023

Indkaldelse til Generalforsamling 2023


Tirsdag d. 14. marts kl. 17:30 i lokalerne på Åby Skydebane.


Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning

3) Kassererens beretning og godkendelse af revideret regnskab

4) Skydeinspektørernes beretning

5) Behandling af indkomne forslag

6) Fastsættelse af kontingent jf. §9

7) Valg af bestyrelse jf. §14

8) Valg af revisor og revisorsuppleant jf. §23

9) Eventuelt


Forslag til dagsordenen skal stiles til formanden, og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag sendes på mail: formand@as-aarhus.dk eller pr. post til Kåre Janussen, Børupvej 289, 8310 Tranbjerg J.


Kontingent

Det er ligeledes tid til at betale det årlige kontingent som udgør 500 kr. for kandidater, 350 kr. for studerende og 100 kr. for passive medlemmer.


Jeg skal venligst gøre opmærksom på at fristen for rettidig indbetaling er tirsdag d. 14. marts inden kl. 17:30, hvor generalforsamlingen starter. Medlemmer, der på dette tidspunkt er i restance vil ikke være stemmeberettigede på generalforsamlingen.


Du kan indbetale ved én af følgende måder:

- Bankoverførsel på: reg. Nr. 1551 konto nr. 9106774

- Ved indbetaling via MobilePay på 776061

- Kontant på skydebanen


Med venlig hilsen
 
Kåre Janussen
Akademisk Skytteforening Aarhus


Generalforsamling 2022

Indlæg af admin den 14. marts, 2022

Indkaldelse til den årlige Generalforsamling

Tirsdag den 29. marts kl. 17:00  i lokalerne på Åby Skydebane.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning
3) Kassererens beretning og godkendelse af revideret regnskab
4) Skydeinspektørernes beretning
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent jf. §9
7) Valg af bestyrelse jf. §14
8) Valg af revisor og revisorsuppleant jf. §23
9) Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal stiles til formanden, og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes på mail: formand@as-aarhus.dk eller pr. post til Kåre Janussen, Børupvej 289, 8310 Tranbjerg J.

Kontingent
Det er ligeledes tid til at betale det årlige kontingent som udgør 500 kr. for kandidater, 350 kr. for studerende og 100 kr. for passive medlemmer. Jeg skal venligst gøre opmærksom på at fristen for rettidig indbetaling er tirsdag d. 29 marts inden kl. 17:00 hvor generalforsamlingen starter. Medlemmer, der på dette tidspunkt er i restance vil ikke være stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Du kan indbetale ved én af følgende måder:
- Bankoverførsel på: reg. Nr. 1551 konto nr. 9106774
- Ved indbetaling via MobilePay på 776061
- Kontant på skydebanen

Med venlig hilsen
Kåre Janussen
Akademisk Skytteforening Aarhus